Platforma webGIS

Platforma webGIS

image2
web platform
Body

Platforma webGIS

Platforma e internetit ENERJ është projektuar për të ndihmuar autoritetet lokale dhe ndërmarrjet të jenë në dijeni të karakteristikave energjetike të ndërtesave publike lokale dhe veprimeve që autoritetet lokale kanë zotuar të ndërmarrin, të tilla si ato të përfshira në Planet e tyre të Veprimit për Energji të Qëndrueshme (SEAPs).

Platforma web i jep akses dy bazave të dhënave:

  • baza e të dhënave të karakteristikave energjetike të ndërtesave publike;
  • baza e të dhënave për veprimet e përmirësimit të energjisë të përfshira në SEAPs.