VEPRIMET SEAP: Submission #21

VEPRIMET SEAP: Submission #21

SHENIM

Secila formë hyrjeje ka të bëjë me një veprim të vetëm, të përmirësimit të energjisë që gjendet në një SEAP. Nëse SEAP përfshin më shumë se një veprim në lidhje me përmirësimin e energjisë në ndërtesa, ju lutemi përshkruani çdo veprim në një formular tjetër të hyrjes.

Veprimet e SEAP shpesh kanë të bëjnë me masat për më shumë se një ndërtesë; në këtë rast, ju mund të futni numrin e ndërtesave të përfshira në fushën specifike.

Submission Number: 21
Submission ID: 78
Submission UUID: a9138a90-a6dd-47a9-accc-8923ece44c8c
Submission URI: /enerj/sq/form/enerj

Krijuar: Enj, 05/30/2019 - 09:31
Completed: Enj, 05/30/2019 - 09:31
Changed: Enj, 05/30/2019 - 09:31

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-ES
Gjuha: EN

Is draft: Jo
Current page: Të dhëna
Webform: VEPRIMET SEAP
Të dhëna
Adresë: Rute, Córdoba, España
Gjerësi: 37.324936
Gjatësi: -4.370645299999978
Vendodhja: 37.324936,-4.370645
Formatted Address: 14960 Rute, Córdoba, España
Postal Code: 14960
Locality: Rute
State/Province: Andalucía
Country: España
Country Code: ES
Ndertesa te tipeve te ndryshme
18
i pjesshëm
veprime të integruara/të ndryshme
{Empty}
Municipio de Rute
Sustitución de las lámparas de alumbrado existentes por lámparas más eficientes, instalación de equipos de aire acondicionado más eficientes, adaptación de los contratos eléctricos y mejora del sistema de aislamiento de los edificios.
453.92
{Empty}
2010-01-01
2020-12-31
vazhdon
220000
{Empty}
Fondet/programet e BE
{Empty}