VEPRIMET SEAP: Submission #11

VEPRIMET SEAP: Submission #11

SHENIM

Secila formë hyrjeje ka të bëjë me një veprim të vetëm, të përmirësimit të energjisë që gjendet në një SEAP. Nëse SEAP përfshin më shumë se një veprim në lidhje me përmirësimin e energjisë në ndërtesa, ju lutemi përshkruani çdo veprim në një formular tjetër të hyrjes.

Veprimet e SEAP shpesh kanë të bëjnë me masat për më shumë se një ndërtesë; në këtë rast, ju mund të futni numrin e ndërtesave të përfshira në fushën specifike.

Submission Number: 11
Submission ID: 68
Submission UUID: b6aa2644-f398-462e-9381-7e78e280ad39
Submission URI: /enerj/sq/form/enerj

Krijuar: Enj, 05/30/2019 - 08:57
Completed: Enj, 05/30/2019 - 08:57
Changed: Enj, 05/30/2019 - 08:57

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-ES
Gjuha: EN

Is draft: Jo
Current page: Të dhëna
Webform: VEPRIMET SEAP
Të dhëna
Adresë: Berja, Almería, España
Gjerësi: 36.8451829
Gjatësi: -2.945067999999992
Vendodhja: 36.845183,-2.945068
Formatted Address: 04760 Berja, Almería, España
Postal Code: 04760
Locality: Berja
State/Province: Andalucía
Country: España
Country Code: ES
Ndertesa te tipeve te ndryshme
10
Jo
eficienca e energjisë për sistemet e ndriçimi
{Empty}
Municipio de Berja
sustitución de las lámparas de alumbrado existentes por otras más eficientes (LED y fluorescentes), incorporando sistemas de flujo y presencia variable en las luminarias.
429.05
0.00
2007-01-01
2020-12-31
ndryshon
350000
{Empty}
Fondet/programet e BE
{Empty}