VEPRIMET SEAP: Submission #10

VEPRIMET SEAP: Submission #10

SHENIM

Secila formë hyrjeje ka të bëjë me një veprim të vetëm, të përmirësimit të energjisë që gjendet në një SEAP. Nëse SEAP përfshin më shumë se një veprim në lidhje me përmirësimin e energjisë në ndërtesa, ju lutemi përshkruani çdo veprim në një formular tjetër të hyrjes.

Veprimet e SEAP shpesh kanë të bëjnë me masat për më shumë se një ndërtesë; në këtë rast, ju mund të futni numrin e ndërtesave të përfshira në fushën specifike.

Submission Number: 10
Submission ID: 66
Submission UUID: d8e38d1e-e901-4c9d-bff7-a77dfe899683
Submission URI: /enerj/sq/form/enerj

Krijuar: Mër, 05/29/2019 - 14:17
Completed: Mër, 05/29/2019 - 14:17
Changed: Mër, 05/29/2019 - 14:17

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-HR
Gjuha: HR

Is draft: Jo
Current page: Të dhëna
Webform: VEPRIMET SEAP
Të dhëna
Adresë: Poreč, Hrvatska
Gjerësi: 45.22716519999999
Gjatësi: 13.594739900000036
Vendodhja: 45.227165,13.59474
Formatted Address: Poreč, Hrvatska
Locality: Poreč
State/Province: Istarska županija
Country: Hrvatska
Country Code: HR
Ndertesa te tipeve te ndryshme
16
i pjesshëm
veprime të integruara/të ndryshme
të integruara/të ndryshme
Grad Poreč
{Empty}
1741.706
{Empty}
2013-01-01
2020-12-31
vazhdon
{Empty}
{Empty}
miks
{Empty}