VEPRIMET SEAP: Submission #9

VEPRIMET SEAP: Submission #9

SHENIM

Secila formë hyrjeje ka të bëjë me një veprim të vetëm, të përmirësimit të energjisë që gjendet në një SEAP. Nëse SEAP përfshin më shumë se një veprim në lidhje me përmirësimin e energjisë në ndërtesa, ju lutemi përshkruani çdo veprim në një formular tjetër të hyrjes.

Veprimet e SEAP shpesh kanë të bëjnë me masat për më shumë se një ndërtesë; në këtë rast, ju mund të futni numrin e ndërtesave të përfshira në fushën specifike.

Submission Number: 9
Submission ID: 64
Submission UUID: c4b1d810-6d39-442f-9ac2-23e363034efc
Submission URI: /enerj/sq/form/enerj

Krijuar: Mër, 05/29/2019 - 12:36
Completed: Mër, 05/29/2019 - 12:36
Changed: Mër, 05/29/2019 - 12:36

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-ES
Gjuha: ES

Is draft: Jo
Current page: Të dhëna
Webform: VEPRIMET SEAP
Të dhëna
Adresë: Berja, España
Gjerësi: 36.8451829
Gjatësi: -2.945067999999992
Vendodhja: 36.845183,-2.945068
Formatted Address: 04760 Berja, Almería, España
Postal Code: 04760
Locality: Berja
State/Province: Andalucía
Country: España
Country Code: ES
Ndertesa te tipeve te ndryshme
10
Jo
eficienca e energjisë për sistemet e ndriçimi
asnjë
Ayuntamiento de Berja
replacement of existent lightning lamps by more efficient ones (LED and fluorescent), incorporating variable flow and presence systems in the luminaries. Installation of more efficient air conditioning equipments
429.05
0
2007-01-01
2020-12-31
ndryshon
350000
{Empty}
Fondet/programet e BE
{Empty}