VEPRIMET SEAP: Submission #82

VEPRIMET SEAP: Submission #82

SHENIM

Secila formë hyrjeje ka të bëjë me një veprim të vetëm, të përmirësimit të energjisë që gjendet në një SEAP. Nëse SEAP përfshin më shumë se një veprim në lidhje me përmirësimin e energjisë në ndërtesa, ju lutemi përshkruani çdo veprim në një formular tjetër të hyrjes.

Veprimet e SEAP shpesh kanë të bëjnë me masat për më shumë se një ndërtesë; në këtë rast, ju mund të futni numrin e ndërtesave të përfshira në fushën specifike.

Submission Number: 82
Submission ID: 313
Submission UUID: 83cc1f2d-c851-4771-bf16-b375be0ee6bb
Submission URI: /enerj/sq/form/enerj

Krijuar: Sht, 07/13/2019 - 14:23
Completed: Sht, 07/13/2019 - 14:23
Changed: Sht, 07/13/2019 - 14:23

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-MT
Gjuha: EN

Is draft: Jo
Current page: Të dhëna
Webform: VEPRIMET SEAP
Të dhëna
Adresë: Triq l-Isqof M. Buttigieg, Qala, Malta
Gjerësi: 36.0353479
Gjatësi: 14.309338900000057
Vendodhja: 36.035348,14.309339
Formatted Address: Triq l-Isqof M. Buttigieg, Qala, Malta
Locality: Qala
Country: Malta
Country Code: MT
Administratë
1
Po
{Empty}
PV
Municipality of Qala
Installation of minimum 1,8 kWh PV. Energy audits to understand how to reduce consumption
6.21
2.9
2013-01-01
2014-12-30
e përfunduar
8750
8750
burimet e veta të autoriteteve lokale