VEPRIMET SEAP: Submission #79

VEPRIMET SEAP: Submission #79

SHENIM

Secila formë hyrjeje ka të bëjë me një veprim të vetëm, të përmirësimit të energjisë që gjendet në një SEAP. Nëse SEAP përfshin më shumë se një veprim në lidhje me përmirësimin e energjisë në ndërtesa, ju lutemi përshkruani çdo veprim në një formular tjetër të hyrjes.

Veprimet e SEAP shpesh kanë të bëjnë me masat për më shumë se një ndërtesë; në këtë rast, ju mund të futni numrin e ndërtesave të përfshira në fushën specifike.

Submission Number: 79
Submission ID: 310
Submission UUID: 0292e7fc-cb89-4d2e-90b5-b629aeb991d3
Submission URI: /enerj/sq/form/enerj

Krijuar: Sht, 07/13/2019 - 14:16
Completed: Sht, 07/13/2019 - 14:16
Changed: Sht, 07/13/2019 - 14:16

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-MT
Gjuha: EN

Is draft: Jo
Current page: Të dhëna
Webform: VEPRIMET SEAP
Të dhëna
Adresë: Triq il-Viżitazzjoni, Garbo, Malta
Gjerësi: 36.0578986
Gjatësi: 14.209137699999928
Vendodhja: 36.057899,14.209138
Formatted Address: Triq il-Viżitazzjoni, L-Għarb, Malta
Locality: L-Għarb
Country: Malta
Country Code: MT
Të tjera
0
Jo
eficienca e energjisë për sistemet e ndriçimi
{Empty}
Municipality of Gharb and Malta Energy System
Improve design and placement, use of LED lamps, use of a dimmable system
25.2
{Empty}
2012-01-01
2020-12-31
{Empty}
{Empty}
{Empty}
burimet e veta të autoriteteve lokale