VEPRIMET SEAP: Submission #73

VEPRIMET SEAP: Submission #73

SHENIM

Secila formë hyrjeje ka të bëjë me një veprim të vetëm, të përmirësimit të energjisë që gjendet në një SEAP. Nëse SEAP përfshin më shumë se një veprim në lidhje me përmirësimin e energjisë në ndërtesa, ju lutemi përshkruani çdo veprim në një formular tjetër të hyrjes.

Veprimet e SEAP shpesh kanë të bëjnë me masat për më shumë se një ndërtesë; në këtë rast, ju mund të futni numrin e ndërtesave të përfshira në fushën specifike.

Submission Number: 73
Submission ID: 207
Submission UUID: 76531a76-86ab-4dac-a35c-d1861385515f
Submission URI: /enerj/sq/form/enerj

Krijuar: Mar, 06/18/2019 - 14:15
Completed: Mar, 06/18/2019 - 14:15
Changed: Mar, 06/18/2019 - 14:15

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-IT
Gjuha: IT

Is draft: Jo
Current page: Të dhëna
Webform: VEPRIMET SEAP
Të dhëna
Adresë: 00061 Anguillara Sabazia RM, Italia
Gjerësi: 42.09147859999999
Gjatësi: 12.271545800000013
Vendodhja: 42.091479,12.271546
Formatted Address: 00061 Anguillara Sabazia RM, Italia
Postal Code: 00061
Locality: Anguillara Sabazia
State/Province: Lazio
Country: Italia
Country Code: IT
Ndertesa te tipeve te ndryshme
5
i pjesshëm
eficienca e energjisë për ngrohjen e hapësirës dhe ujin e ngroht
diellore termike
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
fazë paraprake e projektimit
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}