VEPRIMET SEAP: Submission #63

VEPRIMET SEAP: Submission #63

SHENIM

Secila formë hyrjeje ka të bëjë me një veprim të vetëm, të përmirësimit të energjisë që gjendet në një SEAP. Nëse SEAP përfshin më shumë se një veprim në lidhje me përmirësimin e energjisë në ndërtesa, ju lutemi përshkruani çdo veprim në një formular tjetër të hyrjes.

Veprimet e SEAP shpesh kanë të bëjnë me masat për më shumë se një ndërtesë; në këtë rast, ju mund të futni numrin e ndërtesave të përfshira në fushën specifike.

Submission Number: 63
Submission ID: 120
Submission UUID: fce58b9f-4b6b-4a3a-a209-8c977a9e9043
Submission URI: /enerj/sq/form/enerj

Krijuar: Enj, 05/30/2019 - 12:16
Completed: Enj, 05/30/2019 - 12:16
Changed: Enj, 05/30/2019 - 12:16

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-ES
Gjuha: EN

Is draft: Jo
Current page: Të dhëna
Webform: VEPRIMET SEAP
Të dhëna
Adresë: Arahal, España
Gjerësi: 37.2593351
Gjatësi: -5.543422200000009
Vendodhja: 37.259335,-5.543422
Formatted Address: Arahal, Sevilla, España
Locality: Arahal
State/Province: Andalucía
Country: España
Country Code: ES
Sport
1
Po
energji e rinovueshme për ngrohjen e hapësirës dhe ujë të ngrohtë
diellore termike
Municipio de Arahal
Instalación de sistema solar térmico en el centro municipal de piscinas
166
{Empty}
2009-01-01
2013-12-31
vazhdon
70000
{Empty}
Fondet/programet e BE
{Empty}