KARAKTERISTIKAT ENERGJITIKE TE NDERTESES: Submission #55

KARAKTERISTIKAT ENERGJITIKE TE NDERTESES: Submission #55

Submission Number: 55
Submission ID: 61
Submission UUID: 2e14c1ed-f8c9-4d13-80da-6362c9d6eff5

Krijuar: Mar, 05/28/2019 - 12:15
Completed: Mar, 05/28/2019 - 14:31
Changed: Mar, 05/28/2019 - 14:31

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-HR
Gjuha: HR

Is draft: Jo
Current page: Shikoje
Të dhëna të përgjithshme
Gradska uprava Grada Novigrada
Građevina se sastoji od dvije cijeline, osnovne zgrade koja sadrži prizemlje, kat, potkrovlje s tornjem na kojem se nalazi gradska ura i dodatka spojenog s osnovnom zgradom hodnicima na prizemlju i katu. Aneks se sastoji prizemlja, 1. kata, 2. kata i potkrovlja.
Zgrada je obuhvaćena granicom Povijesne urbanističke cjeline grada Novigrada pod oznakom Z-2681. Nadležan je Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Puli.
Adresë: Veliki trg 1, 52466, Novigrad, Hrvatska
Gjerësi: 45.3157953
Gjatësi: 13.559193400000026
Vendodhja: 45.315795,13.559193
Formatted Address: Veliki trg 1, 52466, Novigrad, Hrvatska
Street Number: 1
Postal Code: 52466
Locality: Novigrad
State/Province: Istarska županija
Country: Hrvatska
Country Code: HR
Grad Novigrad
Administratë
1900
  • Mar, 01/01/1901 - 00:00
  • Mër, 01/01/1930 - 00:00
2005
{Empty}
Të dhëna gjeometrike
462.50
590
1208.48
1590.10
4
6.8
Të dhënat teknike
Mure mbajtëse
Të tjera
Kombinacija opeke i kamena
Xham dopio/tresh
Dru
E ngritur
Dur
Energji elektrike
Të tjera
{Empty}
Të tjera
Više vrsta grijača: Električni uljni radijator, Infra crvena grijalica, Konvekcijska električna grijalica „Glamox“ te klima uređaji.
Po
Jo
gas cooled multi-split system
Miks
5,97
D
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
Të dhëna mbi konsumimin
{Empty}
kWh
38850
kWh
60884
Raporti i auditimit të energjisë
Dje, 01/01/2012 - 00:00
Grad Novigrad
D
TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKIH ZIDOVA SA UNUTARNJE STRANE (10 CM KAMENE VUNE)
TOPLINSKA IZOLACIJA KROVA
ZAMJENA PROZORA I STAKLENIH OKANA NA VRATIMA
MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA SUSTAVU GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE
ZAMJENA KLASIČNIH ŽARULJA SA ŽARNIM NITIMA SA ŠTEDNIM ŽARULJAMA
ZAMJENA KONVENCIONALNIH PREDSPOJNIH NAPRAVA SA SUVREMENIM ELEKTRONIČKIM
POSTAVLJANJE SENZORA ZA UPRAVLJANJE RASVJETOM
MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA HIDROINSTALACIJAMA
PRAVILAN ODABIR UREĐAJA I OPREME
279.198,00 kn
B
{Empty}