Projekt ENERJ

Projekt ENERJ

Sektor javnih stavb ima ogromen potencial za energetske prihranke. Vendar pa je bila v zadnjih letih stopnja energetskih sanacij v stavbnem sektorju zelo nizka in javne zgradbe niso izjema.

Dejavnosti projekta ENERJ so namenjene podpori lokalnim oblastem pri doseganju ciljev energetske učinkovitosti v občinskih stavbah, z izvedbo »skupnih ukrepov« in upravljanjem na več ravneh. Skupni ukrepi so oblikovani tako, da združujejo številne lokalne oblasti pri uresničevanju njihovih ciljev pri energetskih sanacijah na centralizirani ravni, pri čemer optimizirajo sredstva in povečujejo učinkovitost.
ENERJ se osredotoča na pravne, tehnične in gospodarske pogoje za pripravo uspešnih skupnih ukrepov, ob tem pa želi dvigniti ozaveščenost glede njihove dodane vrednosti in predlagati postopke za poenostavitev odločanja, oblikovanja in izvajanja pilotnih ukrepov.

Project Enerj