UKREPI SEAP: Submission #21

UKREPI SEAP: Submission #21

OPOMBA

Vsak obrazec za vnos podatkov se nanaša na opis enega samega ukrepa, ki ga predvideva SEAP za energetsko učinkovitost stavb. Če SEAP predvideva več ukrepov v zvezi z energetsko učinkovitostjo stavb, opišite vsako akcijo, ločeno v posameznem zavihku. Ker ukrepi SEAP pogosto predvidevajo posege na večjem številu stavb, je omogočeno, da lahko navedete število stavb v ustreznem okencu.

Submission Number: 21
Submission ID: 78
Submission UUID: a9138a90-a6dd-47a9-accc-8923ece44c8c
Submission URI: /enerj/sl/form/enerj

Ustvarjeno: Čet, 05/30/2019 - 09:31
Completed: Čet, 05/30/2019 - 09:31
Changed: Čet, 05/30/2019 - 09:31

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-ES
Jezik: EN

Potrdi: Ne
Current page: Vnos podatkov
Webform: UKREPI SEAP
Vnos podatkov
Naslov: Rute, Córdoba, España
Zemljepisna širina: 37.324936
Zemljepisna dolžina: -4.370645299999978
Mesto: 37.324936,-4.370645
Naslov: 14960 Rute, Córdoba, España
Poštna številka: 14960
Lokacija: Rute
Država/provinca: Andalucía
Država: España
Koda države: ES
stavbe različnih vrst
18
Delni
integrirani ukrepi/različni
{Empty}
Municipio de Rute
Sustitución de las lámparas de alumbrado existentes por lámparas más eficientes, instalación de equipos de aire acondicionado más eficientes, adaptación de los contratos eléctricos y mejora del sistema de aislamiento de los edificios.
453.92
{Empty}
2010-01-01
2020-12-31
V teku
220000
{Empty}
skladi/programi EU
{Empty}