UKREPI SEAP: Submission #82

UKREPI SEAP: Submission #82

OPOMBA

Vsak obrazec za vnos podatkov se nanaša na opis enega samega ukrepa, ki ga predvideva SEAP za energetsko učinkovitost stavb. Če SEAP predvideva več ukrepov v zvezi z energetsko učinkovitostjo stavb, opišite vsako akcijo, ločeno v posameznem zavihku. Ker ukrepi SEAP pogosto predvidevajo posege na večjem številu stavb, je omogočeno, da lahko navedete število stavb v ustreznem okencu.

Submission Number: 82
Submission ID: 313
Submission UUID: 83cc1f2d-c851-4771-bf16-b375be0ee6bb
Submission URI: /enerj/sl/form/enerj

Ustvarjeno: Sob, 07/13/2019 - 14:23
Completed: Sob, 07/13/2019 - 14:23
Changed: Sob, 07/13/2019 - 14:23

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-MT
Jezik: EN

Potrdi: Ne
Current page: Vnos podatkov
Webform: UKREPI SEAP
Vnos podatkov
Naslov: Triq l-Isqof M. Buttigieg, Qala, Malta
Zemljepisna širina: 36.0353479
Zemljepisna dolžina: 14.309338900000057
Mesto: 36.035348,14.309339
Naslov: Triq l-Isqof M. Buttigieg, Qala, Malta
Lokacija: Qala
Država: Malta
Koda države: MT
Upravna
1
DA
{Empty}
Fotovoltaika
Municipality of Qala
Installation of minimum 1,8 kWh PV. Energy audits to understand how to reduce consumption
6.21
2.9
2013-01-01
2014-12-30
Dokončano
8750
8750
lastna sredstva lokalne oblasti