UKREPI SEAP: Submission #79

UKREPI SEAP: Submission #79

OPOMBA

Vsak obrazec za vnos podatkov se nanaša na opis enega samega ukrepa, ki ga predvideva SEAP za energetsko učinkovitost stavb. Če SEAP predvideva več ukrepov v zvezi z energetsko učinkovitostjo stavb, opišite vsako akcijo, ločeno v posameznem zavihku. Ker ukrepi SEAP pogosto predvidevajo posege na večjem številu stavb, je omogočeno, da lahko navedete število stavb v ustreznem okencu.

Submission Number: 79
Submission ID: 310
Submission UUID: 0292e7fc-cb89-4d2e-90b5-b629aeb991d3
Submission URI: /enerj/sl/form/enerj

Ustvarjeno: Sob, 07/13/2019 - 14:16
Completed: Sob, 07/13/2019 - 14:16
Changed: Sob, 07/13/2019 - 14:16

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-MT
Jezik: EN

Potrdi: Ne
Current page: Vnos podatkov
Webform: UKREPI SEAP
Vnos podatkov
Naslov: Triq il-Viżitazzjoni, Garbo, Malta
Zemljepisna širina: 36.0578986
Zemljepisna dolžina: 14.209137699999928
Mesto: 36.057899,14.209138
Naslov: Triq il-Viżitazzjoni, L-Għarb, Malta
Lokacija: L-Għarb
Država: Malta
Koda države: MT
Drugo
0
Ne
energetska učinkovitost sistemov razsvetljave
{Empty}
Municipality of Gharb and Malta Energy System
Improve design and placement, use of LED lamps, use of a dimmable system
25.2
{Empty}
2012-01-01
2020-12-31
{Empty}
{Empty}
{Empty}
lastna sredstva lokalne oblasti