UKREPI SEAP: Submission #73

UKREPI SEAP: Submission #73

OPOMBA

Vsak obrazec za vnos podatkov se nanaša na opis enega samega ukrepa, ki ga predvideva SEAP za energetsko učinkovitost stavb. Če SEAP predvideva več ukrepov v zvezi z energetsko učinkovitostjo stavb, opišite vsako akcijo, ločeno v posameznem zavihku. Ker ukrepi SEAP pogosto predvidevajo posege na večjem številu stavb, je omogočeno, da lahko navedete število stavb v ustreznem okencu.

Submission Number: 73
Submission ID: 207
Submission UUID: 76531a76-86ab-4dac-a35c-d1861385515f
Submission URI: /enerj/sl/form/enerj

Ustvarjeno: Tor, 06/18/2019 - 14:15
Completed: Tor, 06/18/2019 - 14:15
Changed: Tor, 06/18/2019 - 14:15

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-IT
Jezik: IT

Potrdi: Ne
Current page: Vnos podatkov
Webform: UKREPI SEAP
Vnos podatkov
Naslov: 00061 Anguillara Sabazia RM, Italia
Zemljepisna širina: 42.09147859999999
Zemljepisna dolžina: 12.271545800000013
Mesto: 42.091479,12.271546
Naslov: 00061 Anguillara Sabazia RM, Italia
Poštna številka: 00061
Lokacija: Anguillara Sabazia
Država/provinca: Lazio
Država: Italia
Koda države: IT
stavbe različnih vrst
5
Delni
energetska učinkovitost za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode
Sončni kolektorji
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
Faza predhodnega načrtovanja v teku
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}