CARATERIZAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS: Submission #55

CARATERIZAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS: Submission #55

Submission Number: 55
Submission ID: 61
Submission UUID: 2e14c1ed-f8c9-4d13-80da-6362c9d6eff5

Criado: Ter, 05/28/2019 - 12:15
Concluída: Ter, 05/28/2019 - 14:31
Alterado: Ter, 05/28/2019 - 14:31

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-HR
Idioma: HR

Is draft: Não
Página atual: Pré-visualização
Dados gerais
Gradska uprava Grada Novigrada
Građevina se sastoji od dvije cijeline, osnovne zgrade koja sadrži prizemlje, kat, potkrovlje s tornjem na kojem se nalazi gradska ura i dodatka spojenog s osnovnom zgradom hodnicima na prizemlju i katu. Aneks se sastoji prizemlja, 1. kata, 2. kata i potkrovlja.
Zgrada je obuhvaćena granicom Povijesne urbanističke cjeline grada Novigrada pod oznakom Z-2681. Nadležan je Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Puli.
Endereço: Veliki trg 1, 52466, Novigrad, Hrvatska
Latitudine: 45.3157953
Longitudine: 13.559193400000026
Localização: 45.315795,13.559193
Formatted Address: Veliki trg 1, 52466, Novigrad, Hrvatska
Número da rua: 1
Código Postal: 52466
Localidade: Novigrad
Distrito: Istarska županija
País: Hrvatska
Country Code: HR
Grad Novigrad
Administrativo
1900
  • Ter, 01/01/1901 - 00:00
  • Qua, 01/01/1930 - 00:00
2005
{Empty}
Dados geométricos
462.50
590
1208.48
1590.10
4
6.8
Dados técnicos
Paredes
outro
Kombinacija opeke i kamena
vidro duplo/triplo
madeira
Inclinado
madeira
Energia Elétrica
outra
{Empty}
outro
Više vrsta grijača: Električni uljni radijator, Infra crvena grijalica, Konvekcijska električna grijalica „Glamox“ te klima uređaji.
Sim
Não
gas cooled multi-split system
misto
5,97
D
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
Dados sobre consumos
{Empty}
kWh
38850
kWh
60884
Relatório de auditoria energética
Dom, 01/01/2012 - 00:00
Grad Novigrad
D
TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKIH ZIDOVA SA UNUTARNJE STRANE (10 CM KAMENE VUNE)
TOPLINSKA IZOLACIJA KROVA
ZAMJENA PROZORA I STAKLENIH OKANA NA VRATIMA
MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA SUSTAVU GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE
ZAMJENA KLASIČNIH ŽARULJA SA ŽARNIM NITIMA SA ŠTEDNIM ŽARULJAMA
ZAMJENA KONVENCIONALNIH PREDSPOJNIH NAPRAVA SA SUVREMENIM ELEKTRONIČKIM
POSTAVLJANJE SENZORA ZA UPRAVLJANJE RASVJETOM
MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA HIDROINSTALACIJAMA
PRAVILAN ODABIR UREĐAJA I OPREME
279.198,00 kn
B
{Empty}