WebGIS platforma

WebGIS platforma

image2
web platform
Body

WebGIS platforma

Web platforma ENERJ-a osmišljena je kako bi pomogla informirati lokalne samouprave i tvrtke o energetskim karakteristikama lokalnih javnih zgrada i aktivnostima koje su se lokalne samouprave obvezale poduzeti, kao što su one uključene u njihove Akcijske planove za održivu energiju (SEAP).

Web platforma omogućuje pristup dvjema bazama podataka:

  • baza podataka o energetskim karakteristikama javnih zgrada;
  • baza podataka o aktivnostima energetske obnove sadržanima u SEAP-ovima