Projekt ENERJ

Projekt ENERJ

Sektor javnih zgrada ima ogroman potencijal za uštedu energije. Međutim, u posljednjih nekoliko godina stopa obnove u građevinskom sektoru bila je preniska, a javne zgrade nisu iznimka.

Aktivnosti projekta ENERJ usmjerene su na pružanje potpore lokalnim samoupravama u postizanju ciljeva energetske učinkovitosti u vlastitom općinskom fondu zgrada kroz „zajedničke akcije“ u upravljanju na više razina. Ideja zajedničke akcije je da više lokalnih vlasti udruže snage za provedbu svojih ciljeva energetske obnove na centraliziranoj razini, optimizirajući time resurse i potičući učinkovitost..

Projekt ENERJ usredotočuje se na pravne, tehničke i ekonomske uvjete za uspješnu provedbu zajedničkih akcija a to čini podizanjem svijesti o njihovoj dodanoj vrijednosti i predlaganjem postupaka za pojednostavljivanje donošenja odluka, osmišljavanje te provedbu pilot aktivnosti.

Project Enerj