Akcije SEAP-a: Submission #20

Akcije SEAP-a: Submission #20

BILJEŠKA

Svaki prijavni obrazac odnosi se na jednu energetsku obnovu sadržanu u SEAP-u. Ako SEAP uključuje više od jedne aktivnosti vezanih uz energetsku obnovu zgrada, molimo opišite svaku akciju u drukčijem prijavnom obrascu.

Aktivnosti SEAP-a često se odnose na mjere više zgrada; u tom slučaju možete umetnuti broj uključenih zgrada u određenom području.

Submission Number: 20
Submission ID: 77
Submission UUID: 5afaced8-1cb6-4587-a430-1d63c504d09a
Submission URI: /enerj/hr/form/enerj

Stvoreno: čet, 05/30/2019 - 09:28
Completed: čet, 05/30/2019 - 09:28
Changed: čet, 05/30/2019 - 09:28

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-ES
Jezik: EN

Is draft: Ne
Current page: Unos podataka
Webform: Akcije SEAP-a
Unos podataka
Adresa: La Carlota, Córdoba, España
širina: 37.6726446
dužina: -4.933794600000056
Lokacija: 37.672645,-4.933795
Formatted Address: 14100 La Carlota, Córdoba, España
Postal Code: 14100
Locality: La Carlota
State/Province: Andalucía
Država: España
Country Code: ES
Sport
1
Da
Obnovljiva energija za grijanje prostora i vode
Integrirano/varira
Municipio de La Carlota
Instalación de sistemas de biomasa y energía solar térmica en piscina municipal.
{Empty}
72
2007-01-01
2007-12-31
Dovršeno
169070
169070
Javno/privatna partnerstva
{Empty}