Akcije SEAP-a: Submission #10

Akcije SEAP-a: Submission #10

BILJEŠKA

Svaki prijavni obrazac odnosi se na jednu energetsku obnovu sadržanu u SEAP-u. Ako SEAP uključuje više od jedne aktivnosti vezanih uz energetsku obnovu zgrada, molimo opišite svaku akciju u drukčijem prijavnom obrascu.

Aktivnosti SEAP-a često se odnose na mjere više zgrada; u tom slučaju možete umetnuti broj uključenih zgrada u određenom području.

Submission Number: 10
Submission ID: 66
Submission UUID: d8e38d1e-e901-4c9d-bff7-a77dfe899683
Submission URI: /enerj/hr/form/enerj

Stvoreno: sri, 05/29/2019 - 14:17
Completed: sri, 05/29/2019 - 14:17
Changed: sri, 05/29/2019 - 14:17

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-HR
Jezik: HR

Is draft: Ne
Current page: Unos podataka
Webform: Akcije SEAP-a
Unos podataka
Adresa: Poreč, Hrvatska
širina: 45.22716519999999
dužina: 13.594739900000036
Lokacija: 45.227165,13.59474
Formatted Address: Poreč, Hrvatska
Locality: Poreč
State/Province: Istarska županija
Država: Hrvatska
Country Code: HR
Zgrade različitih vrsta
16
Djelomično
Integrirane akcije/varira
Integrirano/varira
Grad Poreč
{Empty}
1741.706
{Empty}
2013-01-01
2020-12-31
U tijeku
{Empty}
{Empty}
Mješovito
{Empty}