Akcije SEAP-a: Submission #7

Akcije SEAP-a: Submission #7

BILJEŠKA

Svaki prijavni obrazac odnosi se na jednu energetsku obnovu sadržanu u SEAP-u. Ako SEAP uključuje više od jedne aktivnosti vezanih uz energetsku obnovu zgrada, molimo opišite svaku akciju u drukčijem prijavnom obrascu.

Aktivnosti SEAP-a često se odnose na mjere više zgrada; u tom slučaju možete umetnuti broj uključenih zgrada u određenom području.

Submission Number: 7
Submission ID: 44
Submission UUID: 2e24f9de-9640-40ef-997e-cc13733d34c4
Submission URI: /enerj/hr/form/enerj

Stvoreno: pon, 05/20/2019 - 15:12
Completed: pon, 05/20/2019 - 15:12
Changed: pon, 05/20/2019 - 15:12

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-PT
Jezik: PT

Is draft: Ne
Current page: Unos podataka
Webform: Akcije SEAP-a
Unos podataka
Adresa: Sousel, Portugal
širina: 38.95359320000001
dužina: -7.676421800000071
Lokacija: 38.953593,-7.676422
Formatted Address: 7470 Sousel, Portugal
Postal Code: 7470
Locality: Sousel
State/Province: Portalegre
Država: Portugal
Country Code: PT
Upravna
6
Da
Energetska efikasnost za grijanje prostora i vode
Ostalo
Município de Sousel
Instalação de caldeira a pelletes em 6 edifícios administrativos.
0
71
2010-01-01
2020-12-30
Nema
90000
0
Mješovito