Akcije SEAP-a: Submission #6

Akcije SEAP-a: Submission #6

BILJEŠKA

Svaki prijavni obrazac odnosi se na jednu energetsku obnovu sadržanu u SEAP-u. Ako SEAP uključuje više od jedne aktivnosti vezanih uz energetsku obnovu zgrada, molimo opišite svaku akciju u drukčijem prijavnom obrascu.

Aktivnosti SEAP-a često se odnose na mjere više zgrada; u tom slučaju možete umetnuti broj uključenih zgrada u određenom području.

Submission Number: 6
Submission ID: 43
Submission UUID: 889b9ea2-0e8c-4125-b444-bc6e90106f87
Submission URI: /enerj/hr/form/enerj

Stvoreno: pon, 05/20/2019 - 15:06
Completed: pon, 05/20/2019 - 15:06
Changed: pon, 05/20/2019 - 15:06

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-PT
Jezik: PT

Is draft: Ne
Current page: Unos podataka
Webform: Akcije SEAP-a
Unos podataka
Adresa: Sousel, Portugal
širina: 38.95359320000001
dužina: -7.676421800000071
Lokacija: 38.953593,-7.676422
Formatted Address: 7470 Sousel, Portugal
Postal Code: 7470
Locality: Sousel
State/Province: Portalegre
Država: Portugal
Country Code: PT
Sport
1
Da
Energetska efikasnost za grijanje prostora i vode
Nema
Município de Sousel
Aplicação de cobertura térmica numa piscina municipal.
22
0
2010-01-01
2020-12-31
Dovršeno
2500
2790
EU fondovi/programi