Akcije SEAP-a: Submission #5

Akcije SEAP-a: Submission #5

BILJEŠKA

Svaki prijavni obrazac odnosi se na jednu energetsku obnovu sadržanu u SEAP-u. Ako SEAP uključuje više od jedne aktivnosti vezanih uz energetsku obnovu zgrada, molimo opišite svaku akciju u drukčijem prijavnom obrascu.

Aktivnosti SEAP-a često se odnose na mjere više zgrada; u tom slučaju možete umetnuti broj uključenih zgrada u određenom području.

Submission Number: 5
Submission ID: 42
Submission UUID: a0bc6e6c-afba-47e6-aee8-48dfdea0bfed
Submission URI: /enerj/hr/form/enerj

Stvoreno: pon, 05/20/2019 - 15:02
Completed: pon, 05/20/2019 - 15:02
Changed: pon, 05/20/2019 - 15:02

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-PT
Jezik: PT

Is draft: Ne
Current page: Unos podataka
Webform: Akcije SEAP-a
Unos podataka
Adresa: Sousel, Portugal
širina: 38.95359320000001
dužina: -7.676421800000071
Lokacija: 38.953593,-7.676422
Formatted Address: 7470 Sousel, Portugal
Postal Code: 7470
Locality: Sousel
State/Province: Portalegre
Država: Portugal
Country Code: PT
Sport
1
Da
Obnovljiva energija za grijanje prostora i vode
Ostalo
Município de Sousel
Instalação de uma caldeira a pelletes num complexo desportivo.
0
106
2010-01-01
2020-12-30
Dovršeno
90000
59980
EU fondovi/programi