Akcije SEAP-a: Submission #63

Akcije SEAP-a: Submission #63

BILJEŠKA

Svaki prijavni obrazac odnosi se na jednu energetsku obnovu sadržanu u SEAP-u. Ako SEAP uključuje više od jedne aktivnosti vezanih uz energetsku obnovu zgrada, molimo opišite svaku akciju u drukčijem prijavnom obrascu.

Aktivnosti SEAP-a često se odnose na mjere više zgrada; u tom slučaju možete umetnuti broj uključenih zgrada u određenom području.

Submission Number: 63
Submission ID: 120
Submission UUID: fce58b9f-4b6b-4a3a-a209-8c977a9e9043
Submission URI: /enerj/hr/form/enerj

Stvoreno: čet, 05/30/2019 - 12:16
Completed: čet, 05/30/2019 - 12:16
Changed: čet, 05/30/2019 - 12:16

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-ES
Jezik: EN

Is draft: Ne
Current page: Unos podataka
Webform: Akcije SEAP-a
Unos podataka
Adresa: Arahal, España
širina: 37.2593351
dužina: -5.543422200000009
Lokacija: 37.259335,-5.543422
Formatted Address: Arahal, Sevilla, España
Locality: Arahal
State/Province: Andalucía
Država: España
Country Code: ES
Sport
1
Da
Obnovljiva energija za grijanje prostora i vode
Solarno termalno
Municipio de Arahal
Instalación de sistema solar térmico en el centro municipal de piscinas
166
{Empty}
2009-01-01
2013-12-31
U tijeku
70000
{Empty}
EU fondovi/programi
{Empty}