ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΔΑΕ: Submission #21

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΔΑΕ: Submission #21

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε έντυπο συμμετοχής αφορά μία μόνο δράση αναβάθμισης που περιλαμβάνεται σε ένα ΣΔΕΕ. Εάν το ΣΔΕΕ περιλαμβάνει περισσότερες από μία δράσεις σχετικά με την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων, περιγράψτε κάθε μία με διαφορετική μορφή συμμετοχής.

Οι δράσεις ΣΔΕΕ αφορούν συχνά μέτρα για περισσότερα από ένα κτίρια. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό των εμπλεκόμενων κτιρίων στον συγκεκριμένο τομέα.

Submission Number: 21
Submission ID: 78
Submission UUID: a9138a90-a6dd-47a9-accc-8923ece44c8c
Submission URI: /enerj/gr/form/enerj

Δημιουργήθηκε: Πέμ, 05/30/2019 - 09:31
Ολοκληρώθηκε: Πέμ, 05/30/2019 - 09:31
Τροποποιημένο: Πέμ, 05/30/2019 - 09:31

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-ES
Γλώσσα: EN

είναι έγκυρη: Όχι
Τρέχουσα σελίδα: Δεδομένα
Δεδομένα
Διεύθυνση: Rute, Córdoba, España
Γεωγραφικό Πλάτος: 37.324936
Γεωγραφικό Μήκος: -4.370645299999978
Τοποθεσία: 37.324936,-4.370645
Formatted Address: 14960 Rute, Córdoba, España
Postal Code: 14960
Locality: Rute
Νομός/Περιοχή: Andalucía
Χώρα: España
Country Code: ES
κτήρια διαφορετικών τύπων
18
εν μέρη
ολιστικές ενέργειες/ποικίλει
{Empty}
Municipio de Rute
Sustitución de las lámparas de alumbrado existentes por lámparas más eficientes, instalación de equipos de aire acondicionado más eficientes, adaptación de los contratos eléctricos y mejora del sistema de aislamiento de los edificios.
453.92
{Empty}
2010-01-01
2020-12-31
σε εξέλιξη
220000
{Empty}
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση/προγράμματα
{Empty}