ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΔΑΕ: Submission #13

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΔΑΕ: Submission #13

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε έντυπο συμμετοχής αφορά μία μόνο δράση αναβάθμισης που περιλαμβάνεται σε ένα ΣΔΕΕ. Εάν το ΣΔΕΕ περιλαμβάνει περισσότερες από μία δράσεις σχετικά με την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων, περιγράψτε κάθε μία με διαφορετική μορφή συμμετοχής.

Οι δράσεις ΣΔΕΕ αφορούν συχνά μέτρα για περισσότερα από ένα κτίρια. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό των εμπλεκόμενων κτιρίων στον συγκεκριμένο τομέα.

Submission Number: 13
Submission ID: 70
Submission UUID: 63d4d6eb-c942-4547-91ab-d4a61e7027f4
Submission URI: /enerj/gr/form/enerj

Δημιουργήθηκε: Πέμ, 05/30/2019 - 09:04
Ολοκληρώθηκε: Πέμ, 05/30/2019 - 09:04
Τροποποιημένο: Πέμ, 05/30/2019 - 09:04

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-ES
Γλώσσα: EN

είναι έγκυρη: Όχι
Τρέχουσα σελίδα: Δεδομένα
Δεδομένα
Διεύθυνση: Pulpí, Almería, España
Γεωγραφικό Πλάτος: 37.4058688
Γεωγραφικό Μήκος: -1.7502311000000645
Τοποθεσία: 37.405869,-1.750231
Formatted Address: Pulpí, Almería, España
Locality: Pulpí
Νομός/Περιοχή: Andalucía
Χώρα: España
Country Code: ES
αθλητικό
4
όχι
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση χώρων και ζεστό νερό χρήσης
{Empty}
Municipio de Pulpi
Instalación de sistema fotovoltaico en centros deportivos municipales.
0
130.64
2015-01-01
2020-12-31
{Empty}
257600
{Empty}
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση/προγράμματα
{Empty}