ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΔΑΕ: Submission #3

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΔΑΕ: Submission #3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε έντυπο συμμετοχής αφορά μία μόνο δράση αναβάθμισης που περιλαμβάνεται σε ένα ΣΔΕΕ. Εάν το ΣΔΕΕ περιλαμβάνει περισσότερες από μία δράσεις σχετικά με την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων, περιγράψτε κάθε μία με διαφορετική μορφή συμμετοχής.

Οι δράσεις ΣΔΕΕ αφορούν συχνά μέτρα για περισσότερα από ένα κτίρια. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό των εμπλεκόμενων κτιρίων στον συγκεκριμένο τομέα.

Submission Number: 3
Submission ID: 38
Submission UUID: 8371073d-5c10-4cac-8fd9-6c4e85879890
Submission URI: /enerj/gr/form/enerj

Δημιουργήθηκε: Παρ, 05/17/2019 - 14:04
Ολοκληρώθηκε: Παρ, 05/17/2019 - 14:06
Τροποποιημένο: Παρ, 05/17/2019 - 14:06

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-HR
Γλώσσα: HR

είναι έγκυρη: Όχι
Τρέχουσα σελίδα: Δεδομένα
Δεδομένα
Διεύθυνση: Labin, Hrvatska
Γεωγραφικό Πλάτος: 45.091589
Γεωγραφικό Μήκος: 14.123804899999982
Τοποθεσία: 45.091589,14.123805
Formatted Address: 52220, Labin, Hrvatska
Postal Code: 52220
Locality: Labin
Νομός/Περιοχή: Istarska županija
Χώρα: Hrvatska
Country Code: HR
κτήρια διαφορετικών τύπων
13
{Empty}
άλλο
κανένα
Grad Labin, UNDP, IRENA d.o.o.
Education of employees and users of public buildings
90
0
2013-01-01
2014-12-31
ολοκληρώθηκε
2000
{Empty}
συνδυασμός