ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΔΑΕ: Submission #82

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΔΑΕ: Submission #82

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε έντυπο συμμετοχής αφορά μία μόνο δράση αναβάθμισης που περιλαμβάνεται σε ένα ΣΔΕΕ. Εάν το ΣΔΕΕ περιλαμβάνει περισσότερες από μία δράσεις σχετικά με την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων, περιγράψτε κάθε μία με διαφορετική μορφή συμμετοχής.

Οι δράσεις ΣΔΕΕ αφορούν συχνά μέτρα για περισσότερα από ένα κτίρια. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό των εμπλεκόμενων κτιρίων στον συγκεκριμένο τομέα.

Submission Number: 82
Submission ID: 313
Submission UUID: 83cc1f2d-c851-4771-bf16-b375be0ee6bb
Submission URI: /enerj/gr/form/enerj

Δημιουργήθηκε: Σάβ, 07/13/2019 - 14:23
Ολοκληρώθηκε: Σάβ, 07/13/2019 - 14:23
Τροποποιημένο: Σάβ, 07/13/2019 - 14:23

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-MT
Γλώσσα: EN

είναι έγκυρη: Όχι
Τρέχουσα σελίδα: Δεδομένα
Δεδομένα
Διεύθυνση: Triq l-Isqof M. Buttigieg, Qala, Malta
Γεωγραφικό Πλάτος: 36.0353479
Γεωγραφικό Μήκος: 14.309338900000057
Τοποθεσία: 36.035348,14.309339
Formatted Address: Triq l-Isqof M. Buttigieg, Qala, Malta
Locality: Qala
Χώρα: Malta
Country Code: MT
διαχειριστικό
1
ναι
{Empty}
φωτοβολταϊκά
Municipality of Qala
Installation of minimum 1,8 kWh PV. Energy audits to understand how to reduce consumption
6.21
2.9
2013-01-01
2014-12-30
ολοκληρώθηκε
8750
8750
ίδιες πηγές της τοπικής αρχής