ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΔΑΕ: Submission #79

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΔΑΕ: Submission #79

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε έντυπο συμμετοχής αφορά μία μόνο δράση αναβάθμισης που περιλαμβάνεται σε ένα ΣΔΕΕ. Εάν το ΣΔΕΕ περιλαμβάνει περισσότερες από μία δράσεις σχετικά με την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων, περιγράψτε κάθε μία με διαφορετική μορφή συμμετοχής.

Οι δράσεις ΣΔΕΕ αφορούν συχνά μέτρα για περισσότερα από ένα κτίρια. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό των εμπλεκόμενων κτιρίων στον συγκεκριμένο τομέα.

Submission Number: 79
Submission ID: 310
Submission UUID: 0292e7fc-cb89-4d2e-90b5-b629aeb991d3
Submission URI: /enerj/gr/form/enerj

Δημιουργήθηκε: Σάβ, 07/13/2019 - 14:16
Ολοκληρώθηκε: Σάβ, 07/13/2019 - 14:16
Τροποποιημένο: Σάβ, 07/13/2019 - 14:16

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-MT
Γλώσσα: EN

είναι έγκυρη: Όχι
Τρέχουσα σελίδα: Δεδομένα
Δεδομένα
Διεύθυνση: Triq il-Viżitazzjoni, Garbo, Malta
Γεωγραφικό Πλάτος: 36.0578986
Γεωγραφικό Μήκος: 14.209137699999928
Τοποθεσία: 36.057899,14.209138
Formatted Address: Triq il-Viżitazzjoni, L-Għarb, Malta
Locality: L-Għarb
Χώρα: Malta
Country Code: MT
άλλο
0
όχι
αύξηση ενεργειακής απόδοσης του συστήματος φωτισμού
{Empty}
Municipality of Gharb and Malta Energy System
Improve design and placement, use of LED lamps, use of a dimmable system
25.2
{Empty}
2012-01-01
2020-12-31
{Empty}
{Empty}
{Empty}
ίδιες πηγές της τοπικής αρχής