ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΩΝ: Submission #51

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΩΝ: Submission #51

Submission Number: 51
Submission ID: 57
Submission UUID: 87dc63c5-8289-4660-8c01-5db021a6b6e7

Δημιουργήθηκε: Παρ, 05/24/2019 - 09:21
Ολοκληρώθηκε: Παρ, 05/24/2019 - 09:43
Τροποποιημένο: Παρ, 05/24/2019 - 09:43

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-SL
Γλώσσα: EN

είναι έγκυρη: Όχι
Τρέχουσα σελίδα: Προεπισκόπηση
Γενικά δεδομένα
Občinska stavba Mestna občina Nova Gorica
Stavba občinske uprave Nova Gorica.
διεύθυνση: Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, Slovenija
Latitudine: 45.95726289999999
Longitudine: 13.648841400000037
Τοποθεσία: 45.957263,13.648841
Μορφοποιημένη διεύθυνση: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Street Number: 1
Postal Code: 5000
Νομός/Περιοχή: Nova Gorica
Χώρα: Slovenija
Country Code: SI
Mestna občina Nova Gorica
διαχειριστικό
1949
{Empty}
1999
{Empty}
Γεωμετρικά δεδομένα
6054
6727
122162
152702
5
{Empty}
Τεχνικά δεδομένα
Φέρουσα τοιχοποιία
τούβλα/τσιμεντόλιθοι
μονό τζάμι
ξύλο
κεκλιμένη στέγη
ξύλο
φυσικό αέριο
άλλο
{Empty}
θερμοπομπός
ναι
όχι
mono-split units
λαμπτήρες φθορισμού
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
Δεδομένα καταναλώσεων
kWh
926075
kWh
42006
kWh
350267
Έκθεση ενεργειακού ελέγχου
Παρ, 01/01/1999 - 00:00
Mestna občina Nova Gorica
{Empty}
-Stavba nima ustreznega sistema regulacije, zato se priporoča vgradnjo sistema za monitoring in regulacijo.
-Usposabljanje in obveščanje ter izobraževanje.
-Zamenjava stavbnega pohištva. Stavbno pohištvo ni v najboljšem stanju, zato bo potrebna sanacija.
-Vgradnja termostatskih ventilov.
-Toplotna izolacija in prenova strehe.
-Vgradnja sistema za monitoring in regulacijo. Investicija je
ocenjena na 7.000EUR, enostavna doba vračanja pa je1,1 leta.
-Usposabljanje in obveščanje ter izobraževanje. Ocenjeni stroški so 1.000 EUR, enostavna doba vračanja pa le 0,3 leta,
-Zamenjava stavbnega pohištva. Vrednost investicije 273.600 EUR, doba vračanja 22,4 leta. Stavbno pohištvo ni v
najboljšem stanju, zato bo potrebna sanacija.
-Vgradnja termostatskih ventilov. Vrednost investicije 3.555 EUR, doba vračanja 3,3 leta.
-Toplotna izolacija in prenova strehe. Investicija je ocenjena na 335.790 EUR, doba vračanja pa je 31,2 leta.
{Empty}
{Empty}