CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS: Submission #55

CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS: Submission #55

Número del envío: 55
ID del envío: 61
Submission UUID: 2e14c1ed-f8c9-4d13-80da-6362c9d6eff5

Creado: Mar, 05/28/2019 - 12:15
Completado: Mar, 05/28/2019 - 14:31
Modificado: Mar, 05/28/2019 - 14:31

Remote IP address: (desconocido)
Enviado por: ENERJ-HR
Idioma: HR

Es validar: No
Página actual: Vista previa
Datos generales
Gradska uprava Grada Novigrada
Građevina se sastoji od dvije cijeline, osnovne zgrade koja sadrži prizemlje, kat, potkrovlje s tornjem na kojem se nalazi gradska ura i dodatka spojenog s osnovnom zgradom hodnicima na prizemlju i katu. Aneks se sastoji prizemlja, 1. kata, 2. kata i potkrovlja.
Zgrada je obuhvaćena granicom Povijesne urbanističke cjeline grada Novigrada pod oznakom Z-2681. Nadležan je Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Puli.
Dirección: Veliki trg 1, 52466, Novigrad, Hrvatska
Latitudine: 45.3157953
Longitudine: 13.559193400000026
Ubicación: 45.315795,13.559193
Dirección formateada: Veliki trg 1, 52466, Novigrad, Hrvatska
Número de calle: 1
Código postal: 52466
Localidad: Novigrad
Estado/Provincia: Istarska županija
País: Hrvatska
Código de país: HR
Grad Novigrad
Administrativo
1900
  • Mar, 01/01/1901 - 00:00
  • Mié, 01/01/1930 - 00:00
2005
{Empty}
Datos geométricos
462.50
590
1208.48
1590.10
4
6.8
Datos técnicos
Muros de carga
Otro
Kombinacija opeke i kamena
ventana doble/triple acristalamiento
madera
Inclinada
estructura de madera
Electricidad
otro
{Empty}
Otro
Više vrsta grijača: Električni uljni radijator, Infra crvena grijalica, Konvekcijska električna grijalica „Glamox“ te klima uređaji.
Si
N
gas cooled multi-split system
Mixto
5,97
D
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
{Empty}
Datos de consumos
{Empty}
kWh
38850
kWh
60884
Informe Energético de Edificio
Dom, 01/01/2012 - 00:00
Grad Novigrad
D
TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKIH ZIDOVA SA UNUTARNJE STRANE (10 CM KAMENE VUNE)
TOPLINSKA IZOLACIJA KROVA
ZAMJENA PROZORA I STAKLENIH OKANA NA VRATIMA
MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA SUSTAVU GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
KOMPENZACIJA JALOVE ENERGIJE
ZAMJENA KLASIČNIH ŽARULJA SA ŽARNIM NITIMA SA ŠTEDNIM ŽARULJAMA
ZAMJENA KONVENCIONALNIH PREDSPOJNIH NAPRAVA SA SUVREMENIM ELEKTRONIČKIM
POSTAVLJANJE SENZORA ZA UPRAVLJANJE RASVJETOM
MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA HIDROINSTALACIJAMA
PRAVILAN ODABIR UREĐAJA I OPREME
279.198,00 kn
B
{Empty}