VEPRIMET SEAP: Submission #19

VEPRIMET SEAP: Submission #19

SHENIM

Secila formë hyrjeje ka të bëjë me një veprim të vetëm, të përmirësimit të energjisë që gjendet në një SEAP. Nëse SEAP përfshin më shumë se një veprim në lidhje me përmirësimin e energjisë në ndërtesa, ju lutemi përshkruani çdo veprim në një formular tjetër të hyrjes.

Veprimet e SEAP shpesh kanë të bëjnë me masat për më shumë se një ndërtesë; në këtë rast, ju mund të futni numrin e ndërtesave të përfshira në fushën specifike.

Submission Number: 19
Submission ID: 76
Submission UUID: a5397fc3-a945-4dd9-918e-9cf33ea3117a
Submission URI: /enerj/sq/form/enerj

Krijuar: Enj, 05/30/2019 - 09:25
Completed: Enj, 05/30/2019 - 09:25
Changed: Enj, 05/30/2019 - 09:25

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-ES
Gjuha: EN

Is draft: Jo
Current page: Të dhëna
Webform: VEPRIMET SEAP
Të dhëna
Adresë: La Carlota, Córdoba, España
Gjerësi: 37.6726446
Gjatësi: -4.933794600000056
Vendodhja: 37.672645,-4.933795
Formatted Address: 14100 La Carlota, Córdoba, España
Postal Code: 14100
Locality: La Carlota
State/Province: Andalucía
Country: España
Country Code: ES
Sport
1
Po
energji e rinovueshme për ngrohjen e hapësirës dhe ujë të ngrohtë
diellore termike
Municipio de La Carlota
Instalación del sistema térmico solar en el polideportivo municipal.
{Empty}
33.30
2007-01-01
2007-12-31
e përfunduar
6390.54
6390.54
partneritet publik/privat
{Empty}