VEPRIMET SEAP: Submission #14

VEPRIMET SEAP: Submission #14

SHENIM

Secila formë hyrjeje ka të bëjë me një veprim të vetëm, të përmirësimit të energjisë që gjendet në një SEAP. Nëse SEAP përfshin më shumë se një veprim në lidhje me përmirësimin e energjisë në ndërtesa, ju lutemi përshkruani çdo veprim në një formular tjetër të hyrjes.

Veprimet e SEAP shpesh kanë të bëjnë me masat për më shumë se një ndërtesë; në këtë rast, ju mund të futni numrin e ndërtesave të përfshira në fushën specifike.

Submission Number: 14
Submission ID: 71
Submission UUID: 57188952-7b4c-4c8a-ba15-cbe1dd0af1ae
Submission URI: /enerj/sq/form/enerj

Krijuar: Enj, 05/30/2019 - 09:07
Completed: Enj, 05/30/2019 - 09:07
Changed: Enj, 05/30/2019 - 09:07

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-ES
Gjuha: EN

Is draft: Jo
Current page: Të dhëna
Webform: VEPRIMET SEAP
Të dhëna
Adresë: Chipiona, Cádiz, España
Gjerësi: 36.7348614
Gjatësi: -6.4316989999999805
Vendodhja: 36.734861,-6.431699
Formatted Address: 11550 Chipiona, Cádiz, España
Postal Code: 11550
Locality: Chipiona
State/Province: Andalucía
Country: España
Country Code: ES
Ndertesa te tipeve te ndryshme
8
Po
eficienca e energjisë për sistemet e ndriçimi
{Empty}
Municipio de Chipiona
Sustitución de las lámparas de alumbrado existentes por lámparas más eficientes, instalación de equipos de aire acondicionado más eficientes y adaptación de los contratos eléctricos.
43.87
0
2010-01-01
2020-12-31
vazhdon
577710.72
{Empty}
Fondet/programet e BE
{Empty}