VEPRIMET SEAP: Submission #13

VEPRIMET SEAP: Submission #13

SHENIM

Secila formë hyrjeje ka të bëjë me një veprim të vetëm, të përmirësimit të energjisë që gjendet në një SEAP. Nëse SEAP përfshin më shumë se një veprim në lidhje me përmirësimin e energjisë në ndërtesa, ju lutemi përshkruani çdo veprim në një formular tjetër të hyrjes.

Veprimet e SEAP shpesh kanë të bëjnë me masat për më shumë se një ndërtesë; në këtë rast, ju mund të futni numrin e ndërtesave të përfshira në fushën specifike.

Submission Number: 13
Submission ID: 70
Submission UUID: 63d4d6eb-c942-4547-91ab-d4a61e7027f4
Submission URI: /enerj/sq/form/enerj

Krijuar: Enj, 05/30/2019 - 09:04
Completed: Enj, 05/30/2019 - 09:04
Changed: Enj, 05/30/2019 - 09:04

Remote IP address: (unknown)
Submitted by: ENERJ-ES
Gjuha: EN

Is draft: Jo
Current page: Të dhëna
Webform: VEPRIMET SEAP
Të dhëna
Adresë: Pulpí, Almería, España
Gjerësi: 37.4058688
Gjatësi: -1.7502311000000645
Vendodhja: 37.405869,-1.750231
Formatted Address: Pulpí, Almería, España
Locality: Pulpí
State/Province: Andalucía
Country: España
Country Code: ES
Sport
4
Jo
energji e rinovueshme për ngrohjen e hapësirës dhe ujë të ngrohtë
{Empty}
Municipio de Pulpi
Instalación de sistema fotovoltaico en centros deportivos municipales.
0
130.64
2015-01-01
2020-12-31
{Empty}
257600
{Empty}
Fondet/programet e BE
{Empty}